Home/Aktiviti, Berita MAN/OBJEKTIF, MISI & VISI MADRASAH ANNUUR
 
 
 
Objektif
 
→Memartabatkan syiar Islam melalui Al-Quran bergerak iaitu insan yang menghafal Al-Quran dan beramal dengannya.
→Melahirkan para du’at dari kalangan huffaz Al-Quran yang menguasai hafazan dan berdaya saing menurut kehendak semasa.
 
 
Misi
 
→Menjadi tempat yang menghasilkan para huffaz yang berkualiti untuk masyarakatdisamping menjalan aktiviti dakwah dan penyebaran syiar islam secara berterusan.
→Merancang agenda yang dapat membentuk jati diri pelajar.
→Menjadi pusat tarbiah yang tidak terbatas hanya kepada pelajar tetapi merangkumi warga Madrasah dan masyarakat setempat.
 
Visi
 
→menjadi pusat pengajian tanfiz tempatan yang berkesan dalam melahirkan generasi hamilul quran yang berjiwa da’ie.
→Berusaha membentuk keperibadian pelajar hafiz supaya mereka sangat sensitif dan menyedari tanggungjawab sebenar mereka sebagai seorang pelajar Al-Quran.
By | 2018-10-29T11:45:20+00:00 October 29th, 2018|Aktiviti, Berita MAN|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment